Otthonfelújítási Támogatás 2021

Lakásfelújítás 50% állami támogatással

Otthonfelújítási Támogatás 2021

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.
Igénylő lehet az a
a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy aki magyar állampolgár vagy a magyar
állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén
gyakorolja.

 

Csak az igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki korábban már igényelt csokot.

A korábbi csok igénylés nem feltétel, mindössze annyi a kikötés, hogy a család az igénylés beadásakor legalább egy gyermeket neveljen, vagy a magzat érje el a 12 hetes kort.

Csak házasok igényelhetik a felújítási támogatást.

Nem igaz, a felújítási támogatást – a meglévő gyermek/gyermekek után igényelhető csok-hoz hasonlóan – élettársak és a gyermeket nevelő egyedülálló szülők egyaránt megigényelhetik.

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés
szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel
nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire (a továbbiakban: lakás).

 

A lakásfelújítási támogatásról szóló kormányrendelet szerint a megfelelő számlákkal igazolt költségek felét, legfeljebb 3 millió forintot utal vissza utólag a Magyar Államkincstár. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden egyes benyújtott számla értékének visszakapjuk a felét, hanem azt, hogy az összes benyújtott számla összegének a fele lehet maximum a támogatás.

Fontos kikötés azonban, hogy a támogatás összege – amit végül elutal a Magyar Államkincstár – fele-fele arányban tartalmazhat munkadíjat és anyagköltséget. Ez azt jelenti, hogy ha valaki teljes egészében ki szeretné használni a 3 millió forintos lehetőséget, akkor két dolognak kell együttesen megfelelnie:

 • A munkadíj és az anyagköltség számlái külön-külön elérjék minimum 1,5 millió forintot.
 • A munkadíj és az anyagköltség együttes összege érje el a 6 millió forintot.

Például, ha 1,5 millió forint munkadíjról és 4,5 millió forint anyagköltségről van számlánk, akkor már ki is használtuk a lehetőségeket. Hiszen így a teljes beruházás (vagy beruházások) összértéke 6 millió forint (1,5 + 4,5 millió), az elutalt támogatáson belül pedig 1,5-1,5 milliót képvisel majd az anyagköltség illetve a munkadíj. Az, hogy a munkadíjat teljes egészében visszakapjuk, míg az anyagköltség 4,5 millió forintjából csak 1,5 milliót, az tulajdonképpen nem fontos, a lényeg az, hogy összességében az elköltött pénz felét mégiscsak visszatérítik.

Viszont, ha a munkadíjról csak 1 millió forint számlánk van, miközben az anyagköltségről 4,5 millió forint, akkor mindössze 2 millió forint támogatást kaphatunk, amin belül a munkadíj és az anyagköltség 1-1 millió forint lesz.

A támogatás egész pontosan a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, köztük megújulú energiaforrásokkal,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
 • párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • a lakás belső helyiségeinek fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolatának cseréje, felújítása,
 • belső festés és tapétázás,
 • galériaépítés,
 • belső lépcső kialakítása és cseréje,
 • szaniterbeépítés és -csere,
 • villanykapcsolók és dugaljak kialakítása, illetve cseréje,
 • belső nyílászárók, párkányok, küszöbök beépítése, cseréje, felújítása,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagyis a nyári konyha, a mosókonyha, a tároló felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, lodzsa, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • akadálymentesítési munkák, amennyiben a gyermek mozgáskorlátozottnak minősül,
 • alapozási szerkezet megerősítése.

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt
támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 %
vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.
Példák:
1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
Munkadíj: 1.500.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj
arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a
maximális összeg.
2. Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

A kérelem benyújtása
A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:
– Ügyfélkapus bejelentkezést követően online módon a SZÜF felületén elérhető elektronikus nyomtatvány kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával,
– postai úton megküldve a szükséges formanyomtatványt, illetve nyilatkozatokat, valamint ez előírt dokumentumok másolatát,
– személyesen bármely kormányablakban szintén a szükséges formanyomtatvány, illetve nyilatkozatok, valamint ez előírt dokumentumok másolatának leadásával.
Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok a Kincstár honlapján hamarosan elérhetőek lesznek.

Gyakran ismételt kérdések:

7§ 2 bekezdésben megtalálható, hogy “(2) A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.” Tehát csak az 5%-osat nem fogadja el, már pedig azért nem, mert az jelenleg generálos építkezésre igénybe vehető. Tehát egy sima felújításnál vagy 27%-osat fog mindenki kapni vagy 0%-osat, ami AAM vagyis Katás. A 0%-os nincs kizárva és az is az ÁFA törvény hatálya alá tartozik.

Osztatlan közös tulajdon esetén használatimegállapodást kell benyújtani és abból megállapítható, hogy az adott lakásban 100%-os tulajdonos vagy.

Igen “beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.”

Mindig a benyújtáskor vizsgálják a feltételeket így abban az időpontban számítandó.

Igen, ez igaz.

Közeli hozzátartozó (melyet a Polgári Törvénykönyv 8:1. §-a szabályoz):

 • az egyeneságbeli rokon,
 • a testvér,
 • a házastárs,
 • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
 • az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő.

Igen, minden munkálatra külön szerződést kell kötni a vállalkozókkal. Az utolsó számla kiállítását követő max. 60 napon belül lehet igényelni a támogatást.

Az igénylés pillanatában már magyar TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni, azt megelőzően lehet külföldi is. A tul.lapon a tulajdonjoguk, ha 1 éven belüli akkor nem kell az 1éves lakcím bejelentés, ha viszont 1 éven túli akkor kell.

Sok kisebb munkálat is elvégezhető, ezekkel pedig természetesen különböző vállalkozókat is megbízhatunk, hiszen más ért a nyílászárócseréhez, a parkettázáshoz vagy éppen egy konyhabútor összeszereléséhez. Ezeket a munkákat egészen 2022 végéig lehetőségünk van elvégeztetni, a lényeg csak az, hogy az utolsó számla kifizetése és az igénylés benyújtása között ne teljen el 60 napnál több.

A tájékoztatásban benne van, nem kell “párosítani” a számlákat. Kellenek anyag számlák is, de lényegében, a legtöbb esetben a munkadíj számla értéke fogja megadni a támogatást. Legalább 25%-nyi számla kell valamilyen munkadíjról, ami összefüggésbe hozható és elfogadható a felújítással.

Anyagköltség számlái önmagukban nem elfogadhatóak, csak abban az esetben, ha a benyújtott összes számla értékének legalább negyede vállalkozói díjról is szól.

Ha csak pl. kizárólag a beépíthető bútorok anyag költségéről adsz be számlát akkor nem fogadjak el, önmagában nem elég, viszont ha van mellé még valamilyen anyag+munkadíj számlád (pl. Tetőcsere) és még benyújtod mellé a bútor számlát akkor az úgy elfogadható.

Az összes benyújtott számlád között kell, hogy legyen munkadíj és anyagról szóló.  Viszont a vállalkozói szerződés fontos!

Jó hír az LTP-vel rendelkezők számára, hogy Novák Katalin legújabb nyilatkozata szerint ugyanaz a számla benyújtható lesz a lakástakarékpénztárhoz, valamint felhasználható lesz a felújítási támogatás igényléséhez is. Ha például valaki 4 évig havi 20 ezer forintot fizetett az LTP-jére, akkor a 960 ezer forint saját megtakarítását 288 ezer forint állami támogatás (4 x 72 000 Ft) egészíti ki, vagyis összesen 1 248 000 Ft-tal gazdálkodhat. Amennyiben ezt saját ingatlanjának felújítására költi, akkor ezután a legjobb esetben akár 624 ezer forintot (1 248 000/2) is visszautalhat számára a Magyar Államkincstár. Vagyis optimális esetben a 960 ezer forint saját befizetésre akár 912 ezer Ft (288 ezer + 624 ezer Ft) támogatás vehető majd igénybe.

Az LTP-t és a felújítási támogatást kombinálóknak azonban oda kell figyelniük arra, hogy az utóbbinál szigorúbbak a lakás tulajdonjogára vonatkozó előírások.

Hivatalos információk, érdeklődés:

A részletekről a Kincstár folyamatosan frissülő honlapjáról tudnak az érdeklődők tájékozódni vagy kérdéseiket az otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon tudják feltenni:

06/1/4522910

06/30/344-0045

06/70/460-9005

06/20/881-9535